HFD uttalar sig om bakgrundskontroller

HFD menar att missbruksregeln kan vara tillämplig när man utför bakgrundskontroller. Under 2011 genomförde Datainspektionen en tillsynsaktivitet som syftade till att fastställa vilka personuppgifter det är tillåtet att registrera i så kallade bakgrundskontroller som görs innan en person anställs, för att kontrollera personens “handel och vandel”. I några beslut som meddelades i november 2011 (de publicerades inte) menade Datainspektionen att det inte är fritt fram för företag som erbjuder bakgrundskontroller av arbetssökande att registrera uppgifter om exempelvis begångna brott och skulder.

Två (av fyra) av de granskade företagen överklagade Datainspektionen beslut eftersom de tyckte att det är felaktigt; de vill bland annat kunna fortsätta att kontrollera brott och brottsmisstankar. Förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Datainspektionens linje men den 8 januari 2015 upphävde Högsta Förvaltningsdomstolen domarna (mål nummer 642-14 och 571-14). HFD menar att missbruksregeln (5a § PUL) är tillämplig på de behandlingar som de båda företagen utförde. Tyvärr tar HFD inte ställning till om de aktuella behandlingarna utgör en kränkning av den personliga integriteten eller inte – vilket är en förutsättning för att en behandling ska vara tillåten enligt missbruksregeln, varför det fortfarande är oklart vad man får eller inte får göra när man utför bakgrundskontroller.