Få koll på lagar och regler under coronakrisen.
Hitta ditt expertverktyg!

HR & Lön
Skola
Social
Privacy

Med Draftit blir det enklare att få koll på både regler och lagstiftning

Alla organisationer kan välja att arbeta regelsmart. Med ett professionellt och proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad blir besluten enklare, frågorna färre och personalen tryggare.

Våra digitala produkter hjälper specialister, chefer och medarbetare att förstå och agera enligt gällande lagar och interna bestämmelser. Var börjar ert arbete?

 

HR Expert
Lön Expert
Chefsportal
Medarbetarportal

Utvalda nyheter från Draftit


Testa Lönekartläggning kostnadsfritt under hela hösten!

Alla organisationer med mer än tio anställda ska enligt lag genomföra en lönekartläggning på årlig basis, även under ett turbulent år som detta. Därför erbjuder Draftit nu verktyget Lönekartläggning kostnadsfritt* under hela hösten!

Hantera och utred kränkningar och arbetsskador på ett enkelt sätt

Genom att kontinuerligt jobba med arbetsmiljöfrågor kan man bland annat förhindra skador, ohälsa och kränkande särbehandling på arbetsplatsen och det i sin tur kan skapa ett mer hållbart arbetsliv.

Ta rätt beslut i kristider!

Har en arbetstagare rätt att vägra komma till arbetet på grund av rädsla för att bli smittad av coronaviruset? Vilket ansvar har du som arbe...