Gör regelefterlevnad till en naturlig del av verksamheten

HR & Lön
Skola
Social
Privacy

Med Draftit blir det enklare att få koll på både regler och lagstiftning

Alla organisationer kan välja att arbeta regelsmart. Med tydliga processer och användarvänliga verktyg hjälper Draftit dig till ett mer effektivt arbete. Så att du kan spara tid och agera korrekt.

Våra digitala produkter hjälper specialister, chefer och medarbetare att förstå och agera enligt gällande lagar och interna bestämmelser.

Var börjar ert arbete?

HR Expert
Social Expert
Lönekartläggning
E-learning Arbetsrätt

Utvalda nyheter från Draftit


Lön Expert med kollektivavtal

Löneadministration - nyheter inom lag & avtal 2021

Vill du som löneadministratör eller lönespecialist ha de senaste uppdateringarna inom lön och skatt? Då har vi ett webbinarium för dig! Vår löneexpert Ann-Katrin Vestberg uppdaterar dig om allt nödvändigt du behöver veta kring lagstiftning och regler inom lön 2021.

Tydlig kommunikation och samlad information i alla lägen!

Korrekt information och samlad dokumenthantering blir extra viktigt inte minst med tanke på dagens samhällssituation då många arbetar på distans. Starta året med att strukturera upp er kommunikation med hjälp av våra portaler.