Gör regelefterlevnad till en naturlig del av verksamheten

HR & Lön
Skola
Social
Privacy

Med Draftit blir det enklare att få koll på både regler och lagstiftning

Alla organisationer kan välja att arbeta regelsmart. Med tydliga processer och användarvänliga verktyg hjälper Draftit dig till ett mer effektivt arbete. Så att du kan spara tid och agera korrekt.

Våra digitala produkter hjälper specialister, chefer och medarbetare att förstå och agera enligt gällande lagar och interna bestämmelser.

Var börjar ert arbete?

HR Expert
Social Expert
Lönekartläggning
E-learning Arbetsrätt

Utvalda nyheter från Draftit


Tydlig kommunikation och samlad information i alla lägen!

Korrekt information och samlad dokumenthantering blir extra viktigt inte minst med tanke på dagens samhällssituation då många arbetar på distans. Starta året med att strukturera upp er kommunikation med hjälp av våra portaler.

Live-webbinarium: Löneadministration

Den 3:e februari ger Draftits löneexpert Ann-Katrin Vestberg dig allt du behöver veta inför 2021! Under två timmar får du en uppdatering om ny lagstiftning och regler inom löneområdet med goda praktiska exempel.