Få koll på lagar och regler under coronakrisen.
Hitta ditt expertverktyg!

HR & Lön
Skola
Social
Privacy

Med Draftit blir det enklare att få koll på både regler och lagstiftning

Alla organisationer kan välja att arbeta regelsmart. Med ett professionellt och proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad blir besluten enklare, frågorna färre och personalen tryggare.

Våra digitala produkter hjälper specialister, chefer och medarbetare att förstå och agera enligt gällande lagar och interna bestämmelser. Var börjar ert arbete?

 

HR Expert
Lön Expert
Chefsportal
Medarbetarportal