Kan årets semesterdagar betalas ut i pengar istället för att ta ut dem i ledighet? 

Svaret: Nej, semester är en rättighet som en arbetstagare har och betald semester ska alltid läggas ut i form av ledighet. Det går inte att träffa avtal om att arbetstagaren avstår från semester mot att han/hon får en viss ersättning. Ett sådant avtal är giltigt i den del som innebär att ni ska betala ersättningen. Den är ogiltig i den del som innebär att arbetstagaren avstår från sin semester. Arbetstagaren kan kräva att få ut sin semester även om ni betalat ut ersättningen.

Denna huvudregel har tre undantag:

  1. En arbetstagare kan avstå från obetald semester.

  2. Om arbetsgivaren inte kunnat lägga ut semester på grund av att arbetstagaren exempelvis varit sjuk hela året kan betalda dagar över 25 betalas ut som semesterersättning.

  3. Om arbetstagaren slutar sin anställning utan att semester lagts ut så betalas innestående semester ut som semesterersättning efter det att anställningen upphört.

Det är arbetsgivarens skyldighet att lägga ut semester. Om arbetstagaren inte har begärt att får spara semester så ska all semester läggas ut under semesteråret. Sparad semester ska läggas ut inom fem år eller in undantagsfall det sjätte året. Det år arbetstagaren tar ut sparad semester ska hela årets semester läggas ut först.

Det verka enkelt att inte hålla på dessa regler utan tillåta arbetstagarna att själva förfoga över sin semester. På längre sikt är det dock i regel alltid en fördel för arbetsgivaren att försöka tillämpa lagen strikt. Att betala ut semesterersättning under bestående anställning leder förr eller senare till tvister och skadestånd. Att låta arbetstagare spara semester under längre tid innebär en stor skuld till arbetstagarna som dessutom växer med varje löneökning.

Läs mer om Semester


Missa inte vårt kostnadsfria faktablad: Semesterguiden enligt semesterlagen

Semesterberäkning innebär många frågor både från chefer och anställda. Vi har sammanfattat de viktigaste reglerna baserat på vanliga frågor från Draftits kunder. 

Klicka här för att hämta dokumentet

Denna fråga och dess svar är hämtad från Frågebanken i produkten Draftit HR

Vänligen notera
Frågorna på denna sida är exempel på konkreta frågor som har ställts till våra experter, dock med viss redigering för att inte röja frågeställarnas identitet eller organisationstillhörighet. De publicerade svaren bör inte betraktas som juridisk rådgivning eller användas som sådan.

Läs mer om våra produkter:

HR Expert   HR Premium

HR Kommun   HR Landsting