GDPR – bättre sent än aldrig

Sammanfattning av förordningen, hur du förbereder dig och tar arbetet vidare

En ny lagstiftning på EU-nivå är redan klubbad, och tiden börjar bli knapp för de organisationer som ännu inte anpassat sin datahantering efter de kraven. Känner du att du behöver uppdatera dig om EU:s dataskyddsförordning? Förstå varför den tagits fram, vad den innebär och hur du ska förbereda organisationen? Vill du få tydliga råd om hur du bör arbeta med dataskyddsfrågor framöver?

Vi har tagit fram ett frukostseminarium tillsammans med Delphi advokatbyrå. Seminariet hålls i Göteborg och Stockholm vid ett flertal tillfällen.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost.

Registrera dig för frukostseminariet


Tid:
07.30-09.15
Plats: SF Biopalatset, Kungstorget 2, Göteborg & Filmstaden Sergel, Hötorget i Stockholm

Orter och Datum:

Göteborg 16 mars & 16maj
Stockholm 31 mars samt 26 april

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta event@draftit.se

Mer om temat för seminariet

Vi är idag betydligt mer digitala i allt vi gör, och vi är mästare på att samla på oss olika data genom interaktioner och relationer med vår omvärld. Den personliga integriteten står allt mer i fokus och samhället kräver en bättre och tydligare hantering av personliga data.

Med den stora insamlingen av data som organisationer står för så kommer ett stort juridiskt åtagande. Och det gäller alla, oavsett organisationsstorlek. Men få känner till vad det innebär i praktiken. 

Lagstiftningen har länge legat efter och varit tandlös inom data och personuppgifts-området. Men detta är under stor förändring, och det går snabbt. EU har beslutat om en samlad lagstiftning kring dataskyddsfrågor 2016. Den ställer stora krav på organisationer att ha kontroll och ta ansvar för sin data. Gör man inte det blir det dyrt. Dataskyddsförordningen innehåller bestämmelser om administrativa avgifter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen.