P-riks - www.p-riks.se

Tillsammans med Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, erbjuder Draftit Sveriges personalvetarstudenter att ta del av en studentversion av Draftit HR.

Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-Riks, är en ideell intresseorganisation för de studerandeföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges Universitet och Högskolor. För närvarande innefattar P-riks tolv studerandeföreningar från Lund i söder till Umeå i norr.

Läs mer om P-Riks här.

För dig som är student

Som student får du tillgång till ett skarpt instrument från arbetslivet som ger dig insikt i hur personalfrågor behandlas praktiskt på din kommande arbetsplats. Syftet är att förbereda dig som student på arbetslivet och öka dina kunskaper kring personalfrågor och arbetsrätt för att göra dig till en mer attraktiv arbetssökande och anställd.

Anmälan till Draftit HR student

Anmäl dig till Draftit HR Student här.

Information och villkor för Draftit HR Student

Back to top
Back to top